Chuyển tới nội dung

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BỘ KHOA

I. Chi ủy nhiệm kì 2022-2025

1. Bí thư: Lê Ngọc Anh

2. Phó Bí thư: Nguyễn Sỹ Hải

3. Chi ủy viên: Lê Thị Hương

II. Danh sách Đảng viên

1. Nguyễn Anh

2. Mai Ngọc Diệu

3. Lâm Thị Hằng

4. Lê Thị Thúy Hằng

5. Nguyễn Tài Hoa

6. Lê Xuân Hùng

7. Nguyễn Kim Huế

8. Lê Thị Lan Hương

9. Trương Thị Hường

10. Nguyễn Ngọc Linh

11. Dương Thị Hoài Thu

12. Bùi Thị Nha Trang

13. Phạm Thị Trang

14. Đàm Thanh Tuấn  

15. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

16. Phùng Thị Hồng Vân

CÔNG ĐOÀN, NỮ CÔNG KHOA

-Tổ trưởng Công đoàn: Nguyễn Ngọc Linh

-Tổ trưởng Nữ công: Lê Thị Lan Hương