Chuyển tới nội dung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

        Tiền thân của Khoa Khoa học Đại cương là Tổ Khoa học Cơ bản trực thuộc Trường Cán bộ Khí tượng -Thủy văn. Sau khi Trường Cán bộ Khí tượng - Thủy văn được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Khí tượng - Thủy văn, Tổ Khoa học Cơ bản được đổi tên thành Khoa Khoa học Đại cương và tên gọi này được giữ nguyên từ đó tới bây giờ.

          Khoa Khoa học Đại cương đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật. Hơn nữa, thông qua việc giảng dạy các môn học, Khoa còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy, tiếp cận và xử lý vấn đề.

         Với trình độ và bản lĩnh chuyên môn cao của Giảng viên, Khoa Khoa học Đại cương mang kiến thức cơ bản, kỹ năng tư duy đến với sinh viên, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu và áp dụng được kiến thức vào chuyên môn của mình một cách hiệu quả, làm cho kiến thức chuyên môn thêm vững vàng.

         Hiện nay Khoa Khoa học Đại cương giảng dạy các học phần: Toán cao cấp, Toán kinh tế, Xác suất thống kê, Vật lý đại cương, Cơ chất lỏng, Phương trình toán lý, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Hóa học đại cương, Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế Việt Nam cho các hệ đào tạo Đại học chính quy, Liên thông, VLVH của trường.

        Khoa Khoa học Đại cương hiện có 3 bộ môn: Toán học, Vật lý và Hóa học với tổng số 29 cán bộ và giảng viên, trong đó có 6 Tiến sỹ, 15 Giảng viên chính, 7 Nghiên cứu sinh, 19 Thạc sỹ.