Chuyển tới nội dung

NGUYÊN CBGV CỦA KHOA

I. NGUYÊN LÃNH ĐẠO KHOA

 1. Đỗ Văn Du, Tổ trưởng Tổ Khoa học cơ bản từ năm 1980 đến năm 2000 . Đã nghỉ hưu
 2. Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng Khoa từ năm  2001 đến năm 2010, Đã nghỉ hưu.
 3. Lê Xuân Hùng, Trưởng Khoa từ năm 2010 đến năm 2021.
 4. Đặng Trần Chiến, Phó Trưởng Khoa từ năm 2011 đến năm 2021, Đã chuyển công tác.

II. NGUYÊN GV KHOA

 1. Đào Thị Đức, GV. Đã nghỉ hưu năm 2004.
 2. Nguyễn Huy Phong, GV từ năm 1981 đến năm 2011, Đã nghỉ hưu.
 3. Đỗ Thị Bích Tuệ, GV từ năm 1985 đến năm 2011, Đã nghỉ hưu.
 4. Cao Thái Sơn, GV từ năm 1976 đến năm 2015, Đã nghỉ hưu.
 5. Lê Thị Thái, GV từ năm 2012 đến năm 2015, Đã chuyển công tác.
 6. Nguyễn Tiến Dũng, GV từ năm 2012 đến năm 2021, Đã chuyển công tác.
 7. Roãn Thị Ngân, GV từ năm 2013 đến năm 2022, Đã chuyển công tác.