Chuyển tới nội dung

HỘI ĐỒNG KHOA

- Hội đồng Khoa Khoa học Đại cương được thành lập theo Quyết định số 1812/QĐ-TĐHHN ngày 18/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Hội đồng Khoa có chức năng tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa; tư vấn cho Trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Khoa.

- Danh sách thành viên Hội đồng Khoa Khoa học Đại cương nhiệm kì 2022-2027

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Chức vụ trong Hội đồng

1

TS. Lê Ngọc AnhTrưởng Khoa

Chủ tịch

2

ThS. Lê Thị HươngPhó Trưởng Khoa

Thư ký

3

TS. Lê Xuân HùngTrưởng BM Toán

Ủy viên

4

TS. Phùng Thị Hồng VânTrưởng BM Vật lý

Ủy viên

5

TS. Vũ Thị Thu HàGiảng viên 

Ủy viên

6

TS. Lê Thị Thúy HằngGiảng viên

Ủy viên

7

TS. Âu Duy TuấnViện Vật lý địa cầu

Ủy viên