Chuyển tới nội dung

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. BỘ MÔN TOÁN HỌC

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

LLKH

1

Lê Ngọc AnhTS.GVC.Trưởng khoa, Kiêm điều hành bộ mônlnanh@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

2

Lê Thị HươngThS. GVC. Phó Trưởng Khoa lthuong.dc@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

3

Nguyễn Ngọc LinhThS. GVC. Phó Trưởng bộ mônnnlinh@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

4

Nguyễn AnhThS. GVCnanh@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

5

Nguyễn Tài HoaThS. GVCnthoa@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

6

Đàm Thanh TuấnThS. GVCdttuan@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

7

Mai Ngọc DiệuThS. GVCmndieu@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

8

Phùng Kim YếnTS. GVCptkyen@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

9

Trương Thị HườngThS. GVCtthuong.toan@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

10

Nguyễn Thị TrangThS. GVnttrang.dc@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

11

Đoàn Thị Thanh HuyềnThS. GVdtthuyen@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

12

Nguyễn Thị HuyềnThS. GVnthuyen.dc@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

13

Đặng Thị NgoanThS. NCS.GVdtngoan@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

14

Nguyễn Văn MinhThS. NCS. GVnvminh@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

15

Nguyễn Thị Huyền ThưThS. GVnththu.dc@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

16

Lê Thị Minh NgaThS. GV@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

II. BỘ MÔN VẬT LÝ

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

LLKH

1

Phùng Thị Hồng VânTS.GVC. Phó Trưởng khoa, Kiêm Trưởng bộ mônpthvan@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

2

Nguyễn Sĩ HảiThS. GVCnshai@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

3

Dương Thị Hoài ThuThS. GVCdththu@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

4

Phạm Thị TrangThS. GVpttrang@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

5

Đỗ Thu HàThS. NCS. GVdtha@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

6

Lâm Thị HằngThS. NCS. GVlthang@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

III. BỘ MÔN HÓA HỌC

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

LLKH

1

Lê Ngọc AnhTS.GVC. Trưởng Khoa, Kiêm Trưởng bộ mônlnanh@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

2

Vũ Thị Thu HàTS. GVCvttha@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

3

Lê Thị Thúy HằngTS. GVltthang@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

4

Bùi Thị Nha TrangThS. GVCbtntrang@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

5

Trần Thị HườngThS. GVCtthuong.hoa@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

6

Nguyễn Thị Ánh TuyếtThS. GVntatuyet@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

7

Lê Thị Lan HươngThS. GVCltlanhuong.dc@hunre.edu.vn

Chi tiết tại đây

III. VĂN PHÒNG KHOA

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Kim HuếThS. Trợ lí khoanthue@hunre.edu.vn02438370598/506