Chuyển tới nội dung

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. BỘ MÔN TOÁN HỌC

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Lê Xuân HùngTS.GV.Trưởng bộ mônlxhung@hunre.edu.vn02438370598/507

2

Lê Thị HươngThS. GVC. Phó Trưởng Khoa lthuong.dc@hunre.edu.vn02438370598/507

3

Nguyễn Ngọc LinhThS. GVCnnlinh@hunre.edu.vn02438370598/507

4

Nguyễn AnhThS. GVCnanh@hunre.edu.vn02438370598/506

5

Nguyễn Tài HoaThS. GVCnthoa@hunre.edu.vn02438370598/506

6

Đàm Thanh TuấnThS. GVCdttuan@hunre.edu.vn02438370598/506

7

Mai Ngọc DiệuThS. GVCmndieu@hunre.edu.vn02438370598/506

8

Phùng Kim YếnThS. NCS. GVCptkyen@hunre.edu.vn02438370598/506

9

Trương Thị HườngThS. GVtthuong.toan@hunre.edu.vn02438370598/506

10

Nguyễn Thị TrangThS. GVnttrang.dc@hunre.edu.vn02438370598/506

11

Đoàn Thị Thanh HuyềnThS. GVdtthuyen@hunre.edu.vn02438370598/506

12

Nguyễn Thị HuyềnThS. GVnthuyen.dc@hunre.edu.vn02438370598/506

13

Đặng Thị NgoanThS. GVdtngoan@hunre.edu.vn02438370598/506

14

Nguyễn Văn MinhThS. NCS. GVnvminh@hunre.edu.vn02438370598/506

15

Nguyễn Thị Huyền ThưThS. GVnththu.dc@hunre.edu.vn02438370598/506

II. BỘ MÔN VẬT LÝ

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Phùng Thị Hồng VânTS.GVC. Trưởng bộ mônpthvan@hunre.edu.vn02438370598/507

2

Nguyễn Sĩ HảiThS. GVCnshai@hunre.edu.vn02438370598/507

3

Dương Thị Hoài ThuThS. GVCdththu@hunre.edu.vn02438370598/506

4

Phạm Thị TrangThS. GVpttrang@hunre.edu.vn02438370598/506

5

Đỗ Thu HàThS. NCS. GVdtha@hunre.edu.vn02438370598/506

6

Lâm Thị HằngThS. NCS. GVlthang@hunre.edu.vn02438370598/506

III. BỘ MÔN HÓA HỌC

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Lê Ngọc AnhTS.GVC. Trưởng khoa, Kiêm Trưởng bộ mônlnanh@hunre.edu.vn02438370598/507

2

Vũ Thị Thu HàTS. GVC. Phó Trưởng bộ môn vttha@hunre.edu.vn02438370598/507

3

Lê Thị Thúy HằngTS. GVltthang@hunre.edu.vn02438370598/506

4

Bùi Thị Nha TrangThS. GVCbtntrang@hunre.edu.vn02438370598/506

5

Trần Thị HườngThS. GVCtthuong.hoa@hunre.edu.vn02438370598/506

6

Nguyễn Thị Ánh TuyếtThS. GVntatuyet@hunre.edu.vn02438370598/506

7

Lê Thị Lan HươngThS. GVCltlanhuong.dc@hunre.edu.vn02438370598/506

III. VĂN PHÒNG KHOA

STT

Họ và tên

Trình độ, Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Kim HuếThS. Trợ lí khoanthue@hunre.edu.vn02438370598/506