Chuyển tới nội dung

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa học đại cương giai đoạn 2018-2023

02.10.2023

Lĩnh vực NCKH của khoa
NCKH cơ bản và ứng dụng liên quan đến các lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học và Địa lý (chi tiết file đính kèm)