Chuyển tới nội dung

Kế hoạch và tiến độ đào tạo ĐHCQ khóa 12 năm học 2022-2023

08.09.2022

Ngày 08/9/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã kí Quyết định số 3363 /QĐ-TĐHHN về việc Ban hành kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo trình độ đại học chính quy khóa 12 (xem file đính kèm)