Chuyển tới nội dung

Thông báo hội thảo

07.11.2022

Trường Đại học Giáo dục trân trọng mời Quý Thầy/Cô tham dự Diễn đàn Hà Nội lần thứ hai về khoa học giáo dục và sư phạm (HaFPES 2022), các thông tin cụ thể bao gồm:

Thời gian: từ 8h30 đến 16h00, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: trực tiếp tại toà nhà Sunwah, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội kết hợp với trực tuyến.

- Các chủ đề chính: (1) Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; (2) Chuyển đổi số và công nghệ giáo dục; (3) Quản trị chất lượng, văn hoá chất lượng và những xu thế mới trong đánh giá giáo dục; (4) Nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam: triển vọng và thách thức; (5) Đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục cá nhân hoá và các mô hình đào tạo giáo viên.

Tham gia trực tuyến theo tài khoản Zoom meeting: https://zoom.us/j/6747136052

Meeting ID: 674 713 6052 / Passcode: 1

 

Bài viết khác