Chuyển tới nội dung

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế 1: “Công nghệ ứng dụng trong ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai”

19.08.2022

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Kế hoạch chi tiết việc tổ chức Hội thảo quốc tế 1: “Công nghệ ứng dụng trong ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai” (Tên tiếng Anh: Technology in Natural Disaster Prevention and Risk Reduction)