Chuyển tới nội dung

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẮC ĐỊA, KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

19.04.2020

Trung tâm Kỹ thuật - công nghệ địa chính đang có nhu cầu tuyển dụng:

+ Kỹ sư Trắc địa, 

+ Kỹ sư Quản lý đất đai và 

+ Kỹ sư công nghệ thông tin

(Mỗi vị trí khoảng 10 người)

CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM

 

Tệp tin đính kèm: