Chuyển tới nội dung

Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học đợt 1 (lần 1) năm 2020

18.04.2020

Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học đợt 1 (lần 1) năm 2020

 04.02.2020

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học

trình độ đại học đợt 1 (lần 1) năm 2020

 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học đợt 1 (lần 1) năm 2020, như sau:

          7440221 Khí tượng và Khí hậu học

          7440224 Thủy văn học

          7520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

          7510406 Công nghệ Kỹ thuật môi trường

          7850103 Quản lý đất đai

          7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

1. Thời gian tuyển sinh

1.1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 20/4/2020

1.2. Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến: Ngày 05/5/2020

1.3. Thời gian nhập học dự kiến: Ngày 15/5/2020

 

2. Địa điểm tuyển sinh:Trung tâm Giáo dục thường xuyên,Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.

 

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

 

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển:30.000 đồng/hồ sơ (ba mươi nghìn đồng/hồ sơ).

 

6. Hồ sơ dự tuyển

- Túi hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Bản sao học bạ THPT hoặc tương đương (đối với đại học VLVH).

- Bản sao bảng điểm trung cấp, cao đẳng (đối với liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học).

- Giấy tờ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực (nếu có).

 

7. Chỉ tiêu, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

7.1. Đại học vừa làm vừa học (thời gian đào tạo 4 năm): 120 chỉ tiêu.

 7.1.1. Điều kiện:

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định.

7.1.2. Nguyên tắc xét tuyển

  • Điểm xét tuyển là điểm trung bình các môn năm cuối cấp, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
  • Xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, nếu vượt chỉ tiêu mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên kết quả môn Toán lớp 12.

7.2. Liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học (thời gian đào tạo 1,5 năm): 180 chỉ tiêu.

7.2.1. Điều kiện:

- Có bằngtốt nghiệp cao đẳngđúng ngành hoặc khác ngành dự tuyển. Người có bằngcao đẳng khác ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức đầu vào trước khi xét tuyển theo quy định.

7.2.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung toàn khóa đào tạo cao đẳng, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

- Xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, nếu vượt chỉ tiêu mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên thí sinh có kinh nghiệm hơn trong công tác.

7.3. Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học (thời gian đào tạo 2,5 năm): 180 chỉ tiêu.

7.3.1.  Điều kiện:

- Có bằngtốt nghiệptrung cấp đúng ngành hoặc khác ngành dự tuyển vàphải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người có bằng trung cấp khác ngành dự tuyển phải học bổ sung kiến thức đầu vào trước khi xét tuyển theo quy định.

7.3.2. Nguyên tắc xét tuyển: