Chuyển tới nội dung

Nghiệm thu đề tài NCKH năm 2023

01.11.2023

            Thực hiện Quyết định số 4122/QĐ-TĐHHN, ngày 19/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, V/v Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở hỗ trợ kinh phí. Chiều ngày 01/11/2023 tại Văn phòng Khoa Khoa học Đại cương, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã họp để đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu khử phân kỳ hồng ngoại cho bài toán tán xạ electron trong trường điện từ ngoài” do ThS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm.  

              Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung tóm tắt của đề tài, các ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên, Chủ tịch hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài, theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; được trình bày rõ ràng và khá hợp lý; nội dung các phần có tính logic và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu; sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu, những thành công chủ yếu của đề tài gồm: 

1. Các phân kỳ hồng ngoại trong điện động lực học lượng tử cũng có thể bị loại bỏ được nhờ việc sử dụng phương pháp khử bằng điều chỉnh thứ nguyên, mà nó được sử dụng rộng rãi để khử phân kỳ tử ngoại.

2. Tiết diện tán xạ vi phân vật lý bằng tiết diện tán xạ đàn tính, các phân kỳ hồng ngoại bị triệt tiêu lẫn nhau, ở bậc thấp nhất của lý thuyết nhiễu loạn cho đóng góp hầu như không đáng kể.

          Việc mở rộng phương pháp khử phân kỳ bằng điều chỉnh thứ nguyên có ý nghĩa quan trọng trong vật lý hiện đại vì khả năng khử cả hai loại phân kỳ bằng cùng một phương pháp. Chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp này trong thời gian tới để nghiên cứu loại bỏ các phân kỳ tử ngoại, hồng ngoại trong sắc động lực học lượng tử, trong lý thuyết trường hấp dẫn lượng tử cho các quá trình vật lý cụ thể cũng như các lý thuyết trường thống nhất sau này.

          Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu khử phân kỳ hồng ngoại cho bài toán tán xạ electron trong trường điện từ ngoài” đã được Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu và đánh giá xếp loại tốt.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài

 

Bài viết khác