Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc Công nhận khối lượng nghiên cứu khoa học năm 2022

25.08.2022

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường về việc kê khai các công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) được công bố từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2022 (nếu chưa kê khai năm 2021). Chi tiết file đính kèm

Bài viết khác