Chuyển tới nội dung

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế 2: “Tiến tới phát thải ròng bằng không: Chính sách và thực tiễn”

19.09.2022

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Kế hoạch chi tiết việc tổ chức Hội thảo quốc tế 2: “Tiến tới phát thải ròng bằng không: Chính sách và thực tiễn” (Tên tiếng Anh: Towards net zero emissions: policy and practice)

Bài viết khác