Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian trở lại trường và triển khai học tập trực tuyến qua mạng nhằm ứng phó với dịch Covid-19 (Đến hết ngày 05/04/2020)

19.04.2020

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện tinh thần chỉ đạo về việc phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ/Ngành có liên quan, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh viên, học viên

1. Học viên, sinh viên tiếp tục không học tập trung tại trường cho đến khi có thông báo mới. Đối với sinh viên đại học, Nhà trường tổ chức đào tạo trực tuyến qua mạng một phần khối lượng của các học phần lý thuyết, thời lượng còn lại của học phần sẽ được tổ chức giảng dạy trực tiếp trên lớp nhằm hệ thống hóa kiến thức và thực hiện công tác kiểm tra đánh giá theo quy định (Thời khóa biểu học trực tuyến và hướng dẫn kỹ thuật được đăng tải trên Website Trường).

2. Đối với học viên cao học và sinh viên học các học phần còn lại như: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, thí nghiệm, thực tập.... nhà trường không tổ chức đào tạo trực tuyến... Sinh viên tại Phân hiệu Thanh hóa được nghỉ học tạm thời cho đến khi có thông báo mới.

3. Thời gian đào tạo trực tuyến giai đoạn 1: Từ ngày 20/3/2020 đến ngày 03/5/2020.

4. Học viên, sinh viên chú ý theo dõi Website Trường để kịp thời cập nhật kế hoạch, thời khóa biểu điều chỉnh khi tình hình dịch bệnh đã ổn định trước khi quay trở lại Trường học tập

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác