Chuyển tới nội dung

Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 khóa 13

10.09.2023

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch và tiến độ đào tạo khóa 13 năm học 2023-2024 theo Quyết định số: 3429/QĐ-TĐHHN (chi tiết file đính kèm)

Bài viết khác