Chuyển tới nội dung

Kê hoạch học tập toàn khóa của hệ ĐHCQ khóa 12

08.09.2022

Ngày 07/9/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã kí Quyết định số 3356/QĐ-ĐHHN về việc Ban hành Kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá cho sinh viên trình độ đại học Hình thức đào tạo chính quy khóa 12 (Niên khoá 2022 – 2026)

Bài viết khác