Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

02.10.2023

Thực hiện Quyết định số 2457/CT-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục, Bộ GDĐT đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2023-2024 (chi tiết file đính kèm)

Bài viết khác