Chuyển tới nội dung

Thông báo tuyển sinh du học tại Cộng hòa Liên bang Nga

29.02.2024

Theo văn bản thông báo số 165/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (cơ quan đại diện tại Việt Nam là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) về tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2024. Chi tiết file đính kèm

Bài viết khác